Sony Xperia Z3 - Synchronizace se službou Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Synchronizace se službou Microsoft® Exchange ActiveSync®

Pomocí účtu Microsoft Exchange ActiveSync můžete přímo ze svého zařízení získat

přístup k firemním e-mailovým zprávám, schůzkám v kalendáři a kontaktům. Po

nastavení najdete požadované informace v aplikaci

E-mail, Kalendář a Kontakty.

Nastavení účtu EAS pro synchronizaci

1

Připravte si informace o serveru a doméně, které vám poskytl správce podnikové

sítě.

2

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

3

Ťukněte na položky

Nastavení > Účty > Přidat účet > Exchange ActiveSync.

4

Zadejte podnikovou e-mailovou adresu a heslo.

5

Vyberte

Další. Zařízení začne načítat informace o účtu. Pokud dojde k chybě,

informace o serveru a doméně pro daný účet zadejte ručně a pak ťukněte na

položku

Další.

6

Ťuknutím na položku

OK povolte podnikovému serveru kontrolovat vaše zařízení.

7

Vyberte, která data chcete synchronizovat se zařízením, například kontakty a

položky kalendáře.

8

Pokud si to přejete, můžete aktivovat správce zařízení, který podnikovému serveru

umožní kontrolu některých funkcí zabezpečení zařízení. Podnikovému serveru lze

například povolit nastavení pravidel pro hesla a šifrování úložiště.

9

Po dokončení nastavení zadejte název podnikového účtu.

Pokud změníte přihlašovací heslo pro účet EAS v počítači, musíte se znovu přihlásit k účtu

EAS v zařízení.

53

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Změna nastavení účtu EAS

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Ťukněte na

E-mail a potom na položku .

3

Ťukněte na položku

Nastavení, vyberte účet EAS a pak změňte nastavení tohoto

účtu podle potřeby.

Nastavení intervalu synchronizace pro účet EAS

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položku

E-mail a poté na položku .

3

Ťukněte na položku

Nastavení a vyberte účet EAS.

4

Ťukněte na položky

Četnost kontroly > Četnost kontroly a vyberte požadovaný

interval.

Odebrání účtu EAS

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti >

Nastavení > Účty.

2

V části

Účty ťukněte na položku Exchange ActiveSync a pak vyberte účet EAS,

který chcete odebrat.

3

Ťukněte na a potom na položku

Odebrat účet.

4

Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost

Odebrat účet.

54

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.