Sony Xperia Z3 - Gesta pro zvětšení

background image

Gesta pro zvětšení

Gesta zvětšení umožňují přiblížit část obrazovky trojím rychlým ťuknutím na požadované

místo na dotykové obrazovce.

Aktivace a deaktivace gest pro zvětšení

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Usnadnění > Gesta pro přiblížení obrazovky a

klepněte na ni.

3

Ťukněte na vypínač.

Přiblížení oblasti a posouvání zobrazené části obrazovky

1

Ověřte, zda je povolena funkce

Gesta pro přiblížení obrazovky.

2

Ťukněte třikrát na požadovanou oblast a poté prst podržte a přejíždějte jím po

obrazovce.