Sony Xperia Z3 - Kompatibilita naslouchacího přístroje

background image

Kompatibilita naslouchacího přístroje

Funkce Kompatibilita naslouchacího přístroje zajišťuje správný přenos zvuku ze zařízení

do běžných naslouchacích pomůcek.

Zapnutí a vypnutí kompatibility s naslouchacím přístrojem

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Hovor > Usnadnění.

3

Posuvník vedle položky

Hearing aids přetáhněte na požadované nastavení.