Sony Xperia Z3 - TalkBack

background image

TalkBack

TalkBack je čtečka obrazovky pro zrakově postižené uživatele. Aplikace TalkBack

poskytuje mluvenou zpětnou vazbu k jakýmkoli událostem nebo akcím provedeným na

zařízení Android. TalkBack popisuje uživatelské rozhraní a čte chybové zprávy, oznámení

a zprávy.

Zapnutí funkce TalkBack

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Usnadnění > TalkBack a klepněte na ni.

3

Klepněte na přepínač, a poté klepněte na položku

OK.

Chcete-li změnit předvolby mluvení, zpětné vazby a dotyku funkce TalkBack, klepněte na

položku

Nastavení.

Po zapnutí funkce TalkBack se spustí výukový program. Výukový program zavřete dvojitým

ťuknutím na tlačítko

Konec.

Vypnutí funkce TalkBack

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka dvakrát ťukněte na položku .

2

Dvakrát ťukněte na položky

Nastavení > Usnadnění> TalkBack.

3

Dvakrát ťukněte na přepínač a poté dvakrát ťukněte na položku

OK.