Sony Xperia Z3 - Textový telefon (TTY)

background image

Textový telefon (TTY)

Funkce TTY (textový telefon) umožňuje sluchově postiženým lidem nebo lidem s

poruchou řeči používat zařízení jako překladač.

Povolení režimu TTY

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Najděte následující položky a ťukněte na ně:

Nastavení > Hovor > Usnadnění >

Režim TTY.

3

Vyberte příslušný režim TTY.