Sony Xperia Z3 - Velký text

background image

Velký text

Zapnutím funkce Velký text můžete zvětšit základní velikost písma textů, které se na

zařízení zobrazují.

Zapnutí a vypnutí funkce Velký text

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Přejděte na položku

Nastavení > Usnadnění a ťukněte na ni.

3

Přetáhněte jezdec vedle možnosti

Velký text.