Sony Xperia Z3 - Zpomalení hovoru

background image

Zpomalení hovoru

Funkce Zpomalení hovoru dokáže během hovoru zpomalit řeč druhého účastníka.

Zapnutí nebo vypnutí funkce zpomalení hovoru

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Hovor a ťukněte na ni.

3

Přetáhněte posuvník

Zpomalit řeč do požadované polohy

143

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.