Sony Xperia Z3 - Aplikace Movie Creator

background image

Aplikace Movie Creator

Xperia™ Movie Creator automaticky vytváří z existujících snímků a videí krátké filmy o

délce cca 30 sekund. Aplikace automaticky vytvoří časovou osu filmu. Může například

vzít výběr fotografií a videí ze sobotní procházky nebo z náhodného sedmidenního

období a automaticky z nich sestříhat film. Jakmile bude tento shrnující film připraven,

zobrazí se oznámení. Podle potřeby ho poté můžete upravit. Můžete například upravit

název, odstranit některé záběry, změnit hudbu nebo přidat další fotografie a videa.

Otevření aplikace Movie Creator

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Najděte položku

Movie Creator a ťukněte na ni.

Nejsou-li v zařízení uloženy žádné fotografie ani videa, nelze v aplikaci Movie Creator po jejím

spuštění nic dělat.

Vypnutí oznámení aplikace Movie Creator

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Najděte položku

Movie Creator a ťukněte na ni.

3

Stiskněte tlačítko , ťukněte na možnost

Nastavení a deaktivujte Oznámení.

121

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Vypnutí aplikace Movie Creator

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Přejděte na položku

Nastavení > Aplikace a ťukněte na ni.

3

Přejděte na položku

Movie Creator > ZAKÁZAT a ťukněte na ni.

122

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.