Sony Xperia Z3 - Sledování videí v aplikaci Video

background image

Sledování videí v aplikaci Video

V aplikaci Video můžete přehrávat filmy a videoklipy, které jste si uložili nebo stáhli do

zařízení. Aplikace Video navíc umožňuje ke každém filmu získat obrázek plakátu, shrnutí

obsahu a informace o žánru nebo o režisérovi. Můžete navíc přehrávat filmy ze zařízení,

která jsou připojena ke stejné síti.

Některé soubory videí nemusí být možné v aplikaci Video přehrát.

1

Ťuknutím na ikonu otevřete úvodní obrazovku aplikace Video

2

Zobrazení naposledy přehrávaného videa

3

Chcete-li procházet všechna stažená a uložená videa, přetáhněte levý okraj obrazovky doprava.

4

Zobrazení všech videí uložených v zařízení

5

Zobrazení videí online

6

Ťuknutím přehrajete uložené nebo stažené video soubory

7

Zobrazení nabídky možností videa

8

Posunem nahoru nebo dolů se zobrazí obsah

Přehrávání videa v aplikaci Video

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost

Video.

2

Najděte video, které chcete přehrát, a ťukněte na něj. Pokud se video na

obrazovce nezobrazí, přetažením levého okraje obrazovky doprava otevřete

obrazovku nabídky aplikace Video, vyhledejte video, které chcete přehrát, a

ťukněte na něj.

3

Ťuknutím na obrazovku zobrazíte nebo skryjete ovládací prvky.

4

Ťuknutím na ikonu přehrávání pozastavíte. Ťuknutím na ikonu přehrávání

obnovíte.

5

Přetažením indikátoru průběhu vlevo se ve videu posunete dozadu. Přetažením

indikátoru průběhu vpravo se posunete dopředu.

Změna nastavení aplikace Video

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost

Video.

2

Přetažením levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace

Video. Poté ťukněte na možnost

Nastavení.

3

Podle potřeby změňte nastavení.

120

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Změna nastavení zvuku při přehrávání videoklipu

1

Při přehrávání videoklipu zobrazte ovládací prvky ťuknutím na obrazovku.

2

Ťukněte na možnosti >

Nastavení zvuku a upravte nastavení podle potřeby.

3

Po dokončení ťukněte na možnost

OK.

Sdílení videí

1

Během přehrávání videoklipu ťukněte na tlačítko a potom na tlačítko

Sdílet.

2

Ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a poté je odešlete

pomocí příslušného postupu.