Sony Xperia Z3 - Správa videoklipů

background image

Správa videoklipů

Ruční získání informací o filmu

1

Ujistěte se, že zařízení má aktivní datové připojení.

2

Při přehrávání videa zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.

3

Ťukněte na možnost >

Informace.

Odstranění videa

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost

Video.

2

Přetažením levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace

Video a poté procházením různých kategorií vyhledejte video, které chcete

odstranit.

3

Dotkněte se miniatury videoklipu a podržte ji. Potom ťukněte na položku

Odstranit

v zobrazeném seznamu.

4

Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost

Odstranit.