Sony Xperia Z3 - Hlasová schránka

background image

Hlasová schránka

Pokud váš tarif zahrnuje službu hlasové schránky, mohou vám volající v případě, že

nemůžete přijmout hovor, nechávat hlasové zprávy. Číslo služby hlasové schránky bývá

většinou uloženo na kartě SIM. Pokud tomu tak není, můžete toto číslo získat od svého

mobilního operátora a zadat je ručně.

Zadání čísla hlasové schránky

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Hovor > Hlasová schránka > Nastavení hlasové

schránky > Číslo hlasové schránky.

3

Zadejte číslo hlasové schránky.

4

Vyberte

OK.

Volání hlasové schránky

1

Otevřete telefonní číselník.

2

Stiskněte a podržte tlačítko

1

, dokud telefon nevytočí číslo vaší hlasové schránky.

Při první zavolání hlasové schránky vás systém operátora vyzve k jejímu nastavení. Můžete být

například požádáni o namluvení uvítací zprávy nebo o zadání hesla.