Sony Xperia Z3 - Tísňová volání

background image

Tísňová volání

Toto zařízení podporuje mezinárodní čísla tísňového volání, např. 112 a 911. Tato čísla lze

běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo i bez

ní, pokud je zařízení v dosahu sítě.

Tísňové volání

1

Otevřete telefonní číselník.

2

Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na možnost .

Tísňová volání lze provádět i tehdy, když není vložena SIM karta nebo když jsou zablokovány

odchozí hovory.

Tísňové volání se zamknutou kartou SIM

1

Ťukněte na tlačítko

Tísňové volání.

2

Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na možnost .

Tísňové volání se zamknutým zařízením

1

Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .

2

Přejeďte doleva nebo nahoru a ťukněte na ikonu tísňového volání .

3

Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na možnost .

77

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.