Sony Xperia Z3 - V průběhu hovoru

background image

V průběhu hovoru

1

Ukončení hovoru

2

Uskutečnění dalšího hovoru

3

Podržení aktuálního hovoru nebo obnovení podrženého hovoru

4

Zadání čísel během hovoru

5

Vypnutí mikrofonu během hovoru

6

Zapnutí reproduktoru během hovoru

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.