Sony Xperia Z3 - Datum a čas

background image

Datum a čas

V zařízení můžete změnit čas a datum.

Ruční nastavení data

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Datum a čas a ťukněte na ni.

3

Přepínač

Automatické datum a čas přetáhněte doleva.

4

Ťukněte na tlačítko

Nastavení data.

5

Posouváním nahoru a dolů nastavte požadované datum.

6

Ťukněte na tlačítko

OK.

Ruční nastavení času

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Datum a čas a ťukněte na ni.

3

Přepínač

Automatické datum a čas přetáhněte doleva.

4

Ťukněte na tlačítko

Nastavení času.

5

Zadejte hodnoty hodin a minut.

6

Ťukněte na tlačítko

OK.

Nastavení časového pásma

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Datum a čas a ťukněte na ni.

3

Přepínač

Automatické čas. pásmo přetáhněte doleva.

4

Ťukněte na tlačítko

Volba časového pásma.

5

Vyberte požadovanou možnost.