Sony Xperia Z3 - Nastavení aplikací

background image

Nastavení aplikací

Některé aplikace poté, co je začnete používat, požádají o oprávnění. Oprávnění můžete

přidělit nebo odepřít aplikacím jednotlivě, buď z nabídky Nastavení, nebo z potvrzovacího

dialogového okna Oprávnění. Požadavky na oprávnění závisejí na podobě aplikace.

Přidělení a odepření oprávnění

Po zobrazení dialogového okna si můžete zvolit, zda chcete oprávnění přidělit nebo

odepřít. Pokud jste dříve používali jinou verzi systému Android, většina aplikací má již

potřebná oprávnění přidělena.

Přidělení oprávnění

1

Chcete-li přidělit oprávnění, ťukněte na možnost

Povolit.

2

Při druhém zobrazení potvrzovacího dialogu můžete vybrat možnost

Již se znovu

neptat.

3

V dialogovém okně je také vysvětleno, proč aplikace oprávnění potřebuje a pro co

je konkrétně používá. Dialogové okno zavřete ťuknutím na možnost

OK.

Odepření oprávnění

Chcete-li odepřít oprávnění, ťukněte na možnost

Odmítnout, když je zobrazeno

dialogové okno.

Některé aplikace bude možné používat, i když jim odepřete oprávnění.

Kritická oprávnění

Některá oprávnění jsou nutná k tomu, aby aplikace fungovaly tak, jak mají. V takových

případech o tom dostanete informaci v dialogovém okně.

Přidělení kritických oprávnění

1

Chcete-li přidělit oprávnění, ťukněte na možnost

Pokračovat > Informace o

aplikaci > Oprávnění.

2

Vyhledejte potřebné kritické oprávnění.

3

Posuvník přetáhněte doprava.

Oprávnění můžete spravovat také v nabídce

Nastavení > Aplikace. Ťukněte na aplikaci a podle

potřeby upravte oprávnění.

Konfigurace aplikací

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Aplikace > a ťukněte na ni.

3

Vyberte možnost konfigurace, např.

Oprávnění aplikace, a poté zvolte aplikaci,

kterou chcete konfigurovat.

Odkazování do aplikací

Zařízení může vybrat výchozí aplikaci, kterou bude otevřen konkrétní webový odkaz. To

znamená, že pokud je odkaz nastaven, nemusíte při každém otevření odkazu vybírat

aplikaci. Výchozí aplikaci můžete kdykoliv změnit.

Správa odkazů v aplikacích z nabídky Nastavení

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Přejděte na položku

Nastavení > Aplikace a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na položku a vyhledejte možnost

Odkazy aplikací.

4

Vyberte aplikaci, pro kterou chcete podporované odkazy nastavit.

5

Nastavte vlastnost

Odkazy aplikací na možnost Otevírat v této aplikaci.

59

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.