Sony Xperia Z3 - Nastavení hlasitosti

background image

Nastavení hlasitosti

Je možné upravovat hlasitost vyzvánění pro příchozí hovory a upozornění a zároveň pro

přehrávání hudby a videa.

Nastavení hlasitosti vyzvánění pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti

Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Nastavení hlasitosti přehrávání médií tlačítkem hlasitosti

Při přehrávání hudby nebo videa stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení

hlasitosti, třeba i při zamčené obrazovce.

Zapnutí režimu vibrací

Tiskněte tlačítka ovládání hlasitosti, dokud se na stavovém řádku neobjeví symbol

.

55

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Úprava úrovně hlasitosti

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Zvuk a oznámení a ťukněte na ni.

3

Přetáhněte posuvníky hlasitosti do požadované polohy.

K nezávislému nastavení hlasitosti vyzvánění, přehrávaní médií a budíku můžete rovněž

stisknout tlačítko zvýšení nebo snížení hlasitosti a poté tlačítko

.

Nastavení vibrací při příchozích hovorech

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Zvuk a oznámení a ťukněte na ni.

3

Přepínač

Vibrovat také u volání přetáhněte doprava.

Nastavení vyzvánění

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zvuk a oznámení > Vyzváněcí tón telefonu.

3

Vyberte možnost v seznamu nebo ťukněte na položku a vyberte hudební

soubor uložený v zařízení.

4

Potvrďte akci ťuknutím na možnost

Hotovo.

Výběr zvuků oznámení

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zvuk a oznámení > Zvuk oznámení.

3

Vyberte možnost v seznamu nebo ťukněte na položku a vyberte hudební

soubor uložený v zařízení.

4

Potvrďte akci ťuknutím na možnost

Hotovo.

Některé aplikace mají své vlastní zvuky oznámení, které můžete vybrat v nastavení aplikace.

Povolení zvuku kláves

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zvuk a oznámení > Ostatní zvuky.

3

Přepínač vedle položek

Tóny číselníku a Zvuky při dotyku přetáhněte doprava.