Sony Xperia Z3 - Nastavení jazyka

background image

Nastavení jazyka

V zařízení můžete nastavit výchozí jazyk a později jej kdykoli změnit. Také můžete změnit

jazyk psaní při zadávání textu. Informace naleznete v tématu

Přizpůsobení klávesnice na

obrazovce

na stránce 69.

Změna jazyka

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Najděte položku

Nastavení > Jazyk a vstup > Jazyk a ťukněte na ni.

3

Vyberte možnost.

4

Ťukněte na volbu

OK.

Jestliže jste vybrali nesprávný jazyk a nemůžete přečíst text nabídek, ťukněte na ikonu . Poté

vyberte text vedle možnosti

a v následující nabídce vyberte první položku. Potom můžete

vybrat požadovaný jazyk.