Sony Xperia Z3 - Potlačení hluku

background image

Potlačení hluku

Zařízení podporuje náhlavní soupravy s funkcí potlačení hluku. Použijete-li náhlavní

soupravu s funkcí potlačení hluku, dosáhnete mnohem vyšší kvality zvuku při poslechu

hudby v hlučném prostředí, jako je autobus, vlak nebo letadlo. Můžete ji rovněž využít

k zajištění tichého prostředí pro studium, práci či četbu.

K zajištění optimálního výkonu se doporučuje použít náhlavní soupravu s funkcí potlačení

hluku od společnosti Sony.

62

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Používání náhlavní soupravy s funkcí potlačení hluku

1

Náhlavní soupravu s funkcí potlačení hluku připojte k zařízení.

2

Na úvodní obrazovce ťukněte na možnost >

Nastavení > Zvuk a oznámení >

Nastavení příslušenství > Potlačení hluku a poté přetáhněte jezdec vedle

položky

Potlačení hluku doprava.

3

Chcete-li funkci

Potlačení hluku povolit pouze během přehrávání hudby nebo

videa nebo v případě, že obrazovka je aktivní, přetáhněte přepínač

Úsporný režim

doprava.

4

Chcete-li, aby funkce

Potlačení hluku byla aktivní po celou dobu připojení

sluchátek k zařízení, přetáhněte přepínač

Úsporný režim doleva.

Náhlavní souprava pro potlačení hluku nemusí být při nákupu součástí zařízení.

Úprava nastavení podle hlučnosti prostředí

1

Ujistěte se, že k zařízení je připojena náhlavní souprava pro potlačení hluku.

2

Na Ploše ťukněte na položku .

3

Ťukněte na položky

Nastavení > Zvuk a oznámení > Nastavení příslušenství >

Potlačení hluku > Hlučnost prostředí.

4

Vyberte příslušný typ hlučnosti prostředí a poté ťukněte na možnost

OK.