Sony Xperia Z3 - Resetování aplikací

background image

Resetování aplikací

Pokud některé aplikace přestanou reagovat nebo způsobují potíže se zařízením, můžete

je resetovat nebo vymazat jejich data.

Resetování předvoleb aplikace

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Aplikace a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na položku a potom na položku

Obnovit předvolby aplikace > Obnovit

aplikace.

Resetováním předvoleb aplikace neodstraníte ze zařízení žádná data související s danou

aplikací.

Vymazání dat aplikace

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Aplikace a ťukněte na ni.

3

Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na položky

Úložiště > VYMAZAT DATA >

OK.

Když vymažete data aplikace, budou data vybrané aplikace trvale ze zařízení odstraněna.

Možnost vymazání dat aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

Vymazání vyrovnávací paměti aplikace

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Přejděte na položku

Nastavení > Aplikace a ťukněte na ni.

3

Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na položku

Úložiště > VYMAZAT

MEZIPAMĚŤ.

Možnost vymazání vyrovnávací paměti aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

Vymazání výchozího nastavení aplikace

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Přejděte na položku

Nastavení > Aplikace a ťukněte na ni.

3

Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na položku

Otevírat ve výchozím

nastavení > VYMAZAT VÝCHOZÍ NASTAVENÍ.

Možnost vymazání výchozího nastavení aplikace není k dispozici pro všechny aplikace

a služby.