Sony Xperia Z3 - Spořič obrazovky Snít

background image

Spořič obrazovky Snít

Snít je interaktivní spořič obrazovky, který po určité době nečinnosti automaticky

zobrazuje barvy, fotografie nebo prezentace snímků, pokud je zařízení v kolébce nebo

pokud se nabíjí.

Na zařízeních s více uživatelskými účty může mít každý uživatel své vlastní nastavení spořiče

Snít.

Aktivace spořiče obrazovky Snít

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Displej > Snění.

3

Přetáhněte posuvník doprava.

Výběr obsahu spořiče obrazovky Snít

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Displej > Snění.

3

Přetáhněte posuvník doprava.

4

Vyberte obsah, má spořič obrazovky zobrazovat.

60

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Nastavení spouštění spořiče obrazovky Snít

1

Na Ploše ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Displej > Snění.

3

Přetáhněte posuvník doprava.

4

Chcete-li spořič obrazovky Snít aktivovat ihned, ťukněte na volbu a poté na

tlačítko

Spustit.

5

Chcete-li nastavit automatickou aktivaci, ťukněte na tlačítko , poté na možnost

Kdy spustit snění a vyberte požadované nastavení.