Sony Xperia Z3 - Více uživatelských účtů

background image

Více uživatelských účtů

Vaše zařízení podporuje více uživatelských účtů, takže se mohou různí uživatelé

přihlašovat k zařízení a používat ho zvlášť. Více uživatelských účtů můžete s výhodou

využít v situaci, kdy zařízení využíváte společně s jinými lidmi nebo když ho chcete

někomu půjčit. Uživatel, který použije zařízení jako první, se stane jeho vlastníkem. Účty

ostatních uživatelů může spravovat pouze vlastník zařízení. Vedle účtu vlastníka existují

dva další typy účtů:

Běžný uživatel: Tento typ účtu je vhodný pro někoho, kdo vaše zařízení používá

pravidelně.

Host: Účet hosta můžete povolit pro někoho, kdo bude zařízení používat jen dočasně.

Některé funkce má k dispozici pouze vlastník. Např. pouze vlastník má přístup ke kartě SD.

Účet běžného uživatele

Přidáním účtů běžných uživatelů můžete různým uživatelům umožnit odlišná nastavení

plochy, tapet a obecných nastavení. Mohou mít také oddělený přístup k aplikacím a k

paměťovému úložišti pro ukládání například hudby nebo fotografií. V zařízení můžete

vytvořit až tři účty běžných uživatelů.

Přidání účtu běžného uživatele

1

Ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník, tj. uživatel, který spustil zařízení jako

první.

2

Na ploše ťukněte na položku .

3

Ťukněte na položky

Nastavení > Uživatelé > Přidat uživatele.

4

Ťukněte na tlačítko

OK. Vytvoří se nový účet.

5

Ťukněte na tlačítko

NASTAVIT. Obrazovka se uzamkne a v pravém horním rohu

se objeví ikona reprezentující nově přidaného uživatele.

6

Odemkněte obrazovku přejetím směrem nahoru.

7

Dokončete nastavení uživatelského účtu podle pokynů na obrazovce.

V případě, že uživatel nového účtu bude chtít účet nastavit, ale není právě přítomen, ťukněte v

kroku 5 na možnost

NYNÍ NE. Jakmile bude uživatel připraven, může v nabídce Nastavení

vybrat položku

Uživatelé a uvidí svůj účet, pojmenovaný Nový uživatel. Ťukněte na účet a

dokončete jeho nastavení podle pokynů.

Účet běžného uživatele můžete také přidat ze stavového řádku na jakékoli obrazovce. Stačí

dvěma prsty přetáhnout stavový řádek dolů, ťuknout na ikonu uživatele a poté na položku

Přidat uživatele.

63

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Povolení telefonování běžnému uživateli

1

Ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník.

2

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

3

Vyhledejte položku

Nastavení > Uživatelé a ťukněte na ni.

4

Ťukněte na možnost vedle jména požadovaného uživatele a přetáhněte

přepínač

Zapnout telefonní hovory doprava.

Odstranění účtu běžného uživatele ze zařízení

1

Ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník.

2

Na ploše ťukněte na položku .

3

Vyhledejte položku

Nastavení > Uživatelé a ťukněte na ni.

4

Ťukněte na možnost vedle jména uživatele, kterého chcete odstranit, a poté na

možnost

Odebrat uživatele > Smazat.

Účet hosta

Chcete-li někomu umožnit dočasné používání vašeho zařízení, přepněte na účet hosta. V

režimu hosta bude vaše zařízení vypadat jako čerstvě nainstalovaný systém s

předinstalovanými aplikacemi. Jakmile váš host přestane zařízení používat, můžete jeho

relaci vymazat a další host bude mít opět čisté zařízení. Účet hosta je předinstalován a

nelze jej odstranit.

Aktivace účtu hosta

1

Ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník, tj. uživatel, který spustil zařízení jako

první.

2

Na ploše ťukněte na položku .

3

Ťukněte na položky

Nastavení > Uživatelé > Host.

Účet hosta můžete také aktivovat ze stavového řádku na jakékoli obrazovce. Stačí dvěma

prsty přetáhnout stavový řádek dolů, ťuknout na ikonu uživatele a poté na položku

Přidat

hosta.

Povolení telefonování a zasílání zpráv SMS uživateli v roli hosta

1

Ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník.

2

Na Ploše ťukněte na položku .

3

Vyhledejte položku

Nastavení > Uživatelé a ťukněte na ni.

4

Ťukněte na možnost vedle účtu

Host a posuvník vedle položky Zapnout

telefonní hovory přetáhněte doprava.

Vymazání dat relace hosta

1

Ujistěte se, že jste přihlášeni pod účtem hosta.

2

Na ploše ťukněte na položku .

3

Vyhledejte položku

Nastavení > Uživatelé a ťukněte na ni.

4

Najděte položku

Odebrat hosta a ťukněte na ni.

5

Ťukněte na tlačítko

Odebrat.

Relaci hosta můžete také resetovat ze stavového řádku kterékoli obrazovky, pokud zůstáváte

k účtu hosta přihlášeni. Stačí dvěma prsty přetáhnout stavový řádek dolů, ťuknout na ikonu

uživatele a poté na položku

Odebrat hosta.

64

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Přepínání mezi uživatelskými účty

Přepínání mezi uživatelskými účty

1

Chcete-li zobrazit seznam uživatelů, přetáhněte dvěma prsty stavový řádek dolů a

ťukněte na ikonu uživatele vpravo nahoře.

2

Ťukněte na ikonu uživatele, na kterého chcete přepnout. Objeví se zamykací

obrazovka pro příslušný uživatelský účet.

Přepínáte-li na účet hosta, ťuknutím na možnost

Začít znovu můžete vymazat předchozí relaci,

nebo v ní můžete pokračovat ťuknutím na možnost

Ano, pokračovat.

Každý uživatel si může nastavit vlastní zamykací obrazovku. Viz

Zámek obrazovky

na

stránce 12.

Nastavení více uživatelských účtů

Na zařízení s více uživatelskými účty se nastavení rozdělují do tří skupin:

Nastavení, která může změnit každý uživatel a která ovlivňují všechny uživatele. Například

nastavení jazyka, Wi-Fi, režim Letadlo, NFC a Bluetooth®.

Nastavení, která ovlivňují pouze aktuální uživatelský účet. Sem patří například nastavení

synchronizace dat, zamykání obrazovky, správa účtů a nastavení tapety.

Nastavení, která jsou viditelná pouze pro vlastníka zařízení a ovlivňují všechny uživatele,

například nastavení sítě VPN.

65

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.