Sony Xperia Z3 - Úvodní obrazovka

background image

Úvodní obrazovka

Obrazovka Úvodní obrazovka představuje výchozí bod pro použití zařízení. V tom se

podobá ploše počítače. Úvodní obrazovka může obsahovat až sedm panelů, které

zvětšují šířku běžného zobrazení obrazovky. Počet panelů úvodní obrazovky je

znázorněn řadou teček v dolní části úvodní obrazovky. Zvýrazněná tečka znázorňuje

panel, na kterém se právě nacházíte.

23

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Přechod na Domovskou obrazovku

Stiskněte tlačítko .

Procházení obrazovky Plocha

Panely obrazovky Plocha

Na obrazovku Plocha můžete přidávat nové panely (maximálně sedm panelů) nebo z ní

panely odstraňovat. Můžete také nastavit panel, který chcete nastavit jako hlavní panel

obrazovky Plocha.

Nastavení panelu jako hlavního panelu obrazovky Plocha

1

Dotkněte se prázdné oblasti na úvodní obrazovce a podržte ji, dokud zařízení

nezavibruje.

2

Listováním doleva nebo doprava přejděte na panel, který chcete nastavit jako

hlavní panel obrazovky Plocha, a ťukněte na položku .

Přidání panelu na plochu

1

Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Úvodní obrazovka a podržte je, dokud

zařízení nezavibruje.

2

Procházejte panely listováním vlevo nebo vpravo a poté ťukněte na možnost .

Odstranění panelu z plochy

1

Dotkněte se kteréhokoli místa na ploše a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.

2

Procházejte listováním vlevo nebo vpravo na panel, který chcete odstranit a poté v

pravém horním rohu panelu ťukněte na možnost .

24

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Nastavení plochy

Odinstalování aplikace na obrazovce Plocha

1

Dotkněte se libovolné oblasti na obrazovce Plocha a podržte ji, dokud zařízení

nezavibruje.

2

Procházejte panely listováním vlevo nebo vpravo. Všechny aplikace, které lze

odinstalovat, jsou označeny symbolem .

3

Ťukněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom ťukněte na tlačítko

Smazat.

Úprava velikosti ikon na ploše

1

Dotkněte se kteréhokoli místa na ploše a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.

Poté vyberte možnost .

2

Ťukněte na položku

Velikost ikon a vyberte požadovanou možnost.