Sony Xperia Z3 - Ikony na stavovém řádku

background image

Ikony na stavovém řádku

Stavové ikony

Chybí karta SIM

Síla signálu

Žádný signál

Roaming

Odesílání a stahování dat přes LTE

Odesílání a stahování dat přes GPRS

Odesílání a stahování dat přes EDGE

Odesílání a stahování dat v síti 3G

Odesílání a stahování dat přes mobilní síť

Připojení Wi-Fi je zapnuto a jsou přenášena data.

Stav baterie

Baterie se nabíjí

Aktivní režim Spořič baterie

Je aktivován režim slabé baterie

Aktivní režim Letadlo

Aktivní funkce Bluetooth®

Mikrofon je ztlumen

Hlasitý odposlech je zapnutý

Režim Nerušit

Režim vibrací

Je nastaven budík

Systém GPS je aktivní

31

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Probíhá synchronizace

Problém s přihlášením nebo synchronizací

Zařízení je připraveno k připojení k podporovaným zařízením s funkcí ANT+™

V závislosti na mobilním operátorovi, síti a oblasti nemusí být funkce a služby znázorněné

některými ikonami v tomto seznamu k dispozici.

Správa ikon stavového řádku

1

Na ploše ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Displej > Systémové ikony.

3

Zaškrtněte políčka u systémových ikon, které se mají zobrazovat na stavovém

řádku.

Ikony oznámení

Nová zpráva SMS nebo zpráva MMS

Zmeškaný hovor

Podržený hovor

Je zapnuto přesměrování hovorů

Nová hlasová zpráva

Nová e-mailová zpráva

Stahování dat

Odesílání dat

Mobilní data jsou vypnuta

Proveďte základní nastavení vašeho zařízení

Je k dispozici nová aktualizace softwaru

Jsou k dispozici aktualizace systému

Stahování aktualizací systému

Ťuknutím nainstalujete stažené aktualizace systému

Režim Ultra STAMINA je aktivní

Potlačení hluku je zapnuté

Byl zachycen snímek obrazovky

Přišla nová zpráva aplikace Hangouts™

Videohovor s přáteli pomocí aplikace Hangouts™

Nadcházející událost v kalendáři

Běží miniaplikace

Funkce Smart Connect je aktivní

Přehrávání skladby

Hraje rádio

Zařízení je připojeno k počítači prostřednictvím kabelu USB

32

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Vnitřní úložiště je ze 75 % plné. Ťuknutím na oznámení můžete přesunout

některá data na paměťovou kartu.

Varování

Další (nezobrazená) oznámení

Poznámka: Nejsou zde uvedeny všechny ikony, které se mohou v zařízení zobrazit. Tyto ikony

jsou pouze pro referenční účely a může dojít ke změnám bez předchozího upozornění.

Blokování oznámení z aplikace

1

Na úvodní obrazovce ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Zvuk a oznámení > Oznámení aplikací a ťukněte

na ni.

3

Vyberte aplikaci.

4

Posuvník vedle položky

Zablokovat vše přetáhněte doprava.