Sony Xperia Z3 - Navigace v aplikacích

background image

Navigace v aplikacích

Pomocí navigačních tlačítek můžete přecházet mezi aplikacemi, lištou oblíbených aplikací

a oknem naposledy použitých aplikací, takže můžete snadno přepínat mezi všemi

naposledy použitými aplikacemi. Navigační tlačítka jsou Plocha, Poslední aplikace a Zpět.

Některé aplikace budou při stisknutí tlačítka Domů ukončeny, zatímco jiné mohou i

nadále běžet na pozadí nebo být pouze pozastaveny. Pokud určitou aplikaci pozastavíte

nebo necháte spuštěnou na pozadí, při příštím otevření aplikace můžete pokračovat v

práci na stejném místě.

1

Okno naposledy použitých aplikací – otevření nedávno použité aplikace

2

Tlačítko Poslední aplikace – otevření okna naposledy použitých aplikací a lišty oblíbených

3

Tlačítko Plocha – opuštění aplikace a návrat na plochu

4

Tlačítko Zpět – návrat na předchozí obrazovku v rámci aplikace nebo ukončení aplikace

Otevření okna naposledy použitých aplikací

Stiskněte .

Zavření všech naposledy použitých aplikací

Ťukněte na tlačítko a pak na položku

.

Otevření nabídky v aplikaci

Během používání aplikace stiskněte tlačítko .

Nabídky nejsou k dispozici ve všech aplikacích.