Sony Xperia Z3 - Obrazovka Aplikace

background image

Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace, která se otevírá z Plochy, obsahuje aplikace předinstalované v

telefonu a také aplikace, které jste stáhli.

Zobrazení všech aplikací na obrazovce Aplikace

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Na obrazovce Aplikace listujte doleva nebo doprava.

Spuštění aplikace z obrazovky Aplikace

Listováním doleva nebo doprava vyhledejte požadovanou aplikaci a pak na ni

ťukněte.

Hledání aplikace na obrazovce Aplikace

1

Na otevřené obrazovce Aplikace ťukněte na možnost

Prohledat aplikace.

2

Zadejte název aplikace, kterou chcete vyhledat.

Otevření nabídky obrazovky Aplikace

Na otevřené obrazovce Aplikace přetáhněte levý okraj obrazovky doprava.

Přesunutí aplikace na obrazovce aplikací

1

Na otevřené obrazovce Aplikace ťukněte na možnost .

2

Zkontrolujte, zda je možnost

Řadit aplikace nastavena na Vlastní pořadí.

3

Stiskněte aplikaci, podržte ji, dokud se nevybere, a pak ji přetáhněte na nové

místo.

Přidání zkratky aplikace na úvodní obrazovku

1

Na obrazovce aplikací, se dotkněte ikony aplikace a podržte ji, dokud se

nevybere, poté ji přetáhněte na horní okraj obrazovky. Otevře se úvodní

obrazovka.

2

Přetáhněte ikonu na požadované místo na úvodní obrazovce a poté zvedněte prst.

25

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Uspořádání aplikací na obrazovce aplikací

1

Na otevřené obrazovce Aplikace ťukněte na možnost .

2

Ťukněte na položku

Řadit aplikace a vyberte požadovanou možnost.

Odinstalace aplikace z obrazovky Aplikace

1

Dotkněte se libovolné oblasti na obrazovce aplikace a podržte ji, dokud zařízení

nezavibruje. Všechny aplikace, které lze odinstalovat, jsou poté označeny ikonou

.

2

Vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom ťukněte na položku

Odstranit.