Sony Xperia Z3 - Oznámení

background image

Oznámení

Oznámení vás informují o událostech, jako jsou nové textové zprávy a upozornění

kalendáře nebo o aktivitách aplikací, například průběhu stahování. Oznámení se objevují

na následujících místech:

Ve stavovém řádku

Na panelu oznámení

Na zamykací obrazovce

Otevření nebo zavření panelu oznámení

1

Chcete-li otevřít panel oznámení, přetáhněte stavový řádek dolů.

2

Panel oznámení zavřete vytažením nahoru.

Provedení akce pro oznámení zobrazené na panelu oznámení

Ťukněte na oznámení.

Skrytí upozornění na panelu Upozornění

Položte prst na upozornění a listujte doleva nebo doprava.

Rozbalení oznámení na panelu oznámení

Přetáhněte oznámení směrem dolů.

Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.

29

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Vymazání všech oznámení z panelu oznámení

Ťukněte na tlačítko

.

Provedení akce pro oznámení zobrazené na zamykací obrazovce

Dvakrát ťukněte na oznámení.

Odstranění oznámení ze zamykací obrazovky

Položte prst na oznámení a odsuňte ho doleva nebo doprava.

Rozbalení oznámení na zamykací obrazovce

Přetáhněte oznámení směrem dolů.

Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.

Správa oznámení na zamykací obrazovce

Zařízení můžete nastavit tak, aby se na zamykací obrazovce zobrazovala jen určitá

oznámení. Můžete zpřístupnit všechna oznámení a jejich obsah, skrýt obsah všech

oznámení nebo jen oznámení z určité aplikace, nebo zobrazování oznámení zcela

vypnout.

Výběr oznámení, která se mají zobrazovat na zamykací obrazovce

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zvuk a oznámení > Když je zařízení zamčeno.

3

Vyberte požadovanou možnost.

Možnosti zobrazování oznámení na zamykací obrazovce

Zobrazit veškerý

obsah oznámení

Na zamykací obrazovce se budou zobrazovat všechna oznámení. Je-li tato možnost

zapnutá, pamatujte, že na zamykací obrazovce bude viditelný celý obsah oznámení

(včetně obsahu příslušných zpráv nebo e-mailů), pokud danou aplikaci neoznačíte

pomocí možnosti

Skrýt citlivý obsah v nabídce nastavení Oznámení aplikací.

Skrýt citlivý obsah

oznámení

Aby byla tato možnost k dispozici, musíte mít nastavený kód PIN, heslo nebo

odemykací vzor. Namísto citlivých oznámení se na zamykací obrazovce objeví text

Skrytý obsah. Můžete tak například získávat oznámení o nových zprávách nebo

konverzacích, ale obsah na zamykací obrazovce viditelný nebude.

Oznámení vůbec

nezobrazovat

Na zamykací obrazovce se nebudou zobrazovat žádná oznámení.

Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci

Pro jednotlivé aplikace můžete nastavit různé chování jejich oznámení. Můžete například

zablokovat všechna oznámení o e-mailech, upřednostnit oznámení ze sítě Facebook™ a

skrýt obsah oznámení o zprávách na zamykací obrazovce.

Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zvuk a oznámení > Oznámení aplikací.

3

Vyberte aplikaci, u které chcete změnit nastavení oznámení.

4

Přetáhněte příslušný přepínač doprava.

Úrovně oznámení a možnosti pro jednotlivé aplikace

Považovat za prioritní Oznámení této aplikace budou přehrávána, když je režim Nerušit nastaven na

možnost Pouze prioritní.

Povolit rychlý náhled Aplikace může některá oznámení zdůraznit krátkým vyjetím na aktuální obrazovku.

Skrýt citlivý obsah

Je-li zařízení zamknuto, skrýt obsah oznámení této aplikace, který může zahrnovat

důvěrné informace.

30

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Oznamovací kontrolka

Oznamovací kontrolka upozorňuje na stav baterie a některé další události. Například

blikající bílé světlo označuje novou zprávu nebo zmeškaný hovor. Oznamovací kontrolka

je ve výchozím nastavení povolena, ale je možné ji vypnout.

Je-li oznamovací kontrolka vypnutá, rozsvítí se pouze jako varování o vybité baterii, například

pokud její stav klesne pod 15 %.

Povolení oznamovací kontrolky

1

Na Ploše ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Zvuk a oznámení a ťukněte na ni.

3

Přepínač vedle položky

Oznamovací kontrolka přetáhněte doprava.