Sony Xperia Z3 - Pořízení snímku obrazovky

background image

Pořízení snímku obrazovky

Můžete pořídit snímek jakékoli obrazovky zařízení a uložit jej jako snímek obrazovky.

Pořízené snímky obrazovky jsou automaticky ukládány do složky Album.

Pořízení snímku obrazovky

1

Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí a podržte je, dokud se nezobrazí okno s

nabídkou.

2

Ťukněte na tlačítko .

Snímek obrazovky můžete pořídit také současným stisknutím tlačítek zapnutí/vypnutí a snížení

hlasitosti. Jakmile se snímek obrazovky uloží, můžete tlačítka uvolnit.

Prohlížení snímku obrazovky

Přetáhněte stavový řádek zcela dolů a poté ťukněte na snímek obrazovky, který

chcete zobrazit.

Snímky obrazovky lze zobrazit také v aplikaci Album.