Sony Xperia Z3 - Pozadí a schémata

background image

Pozadí a schémata

Obrazovku Plocha můžete přizpůsobit svému vkusu pomocí tapet a různých schémat.

Změna tapety na obrazovce Plocha

1

Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Úvodní obrazovka a podržte je, dokud

zařízení nezavibruje.

2

Ťukněte na možnost

Tapety a vyberte požadovanou možnost.

Nastavení schématu

1

Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Úvodní obrazovka a podržte je, dokud

zařízení nezavibruje.

2

Vyberte

Schémata.

3

Vyberte požadovanou možnost a postupujte podle pokynů v zařízení.

Při změně schématu se také změní pozadí některých aplikací.

28

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.