Sony Xperia Z3 - Widgety

background image

Widgety

Widgety jsou malé aplikace, které lze používat přímo na obrazovce Plocha. Také fungují

jako zkratky. Například widget Počasí umožňuje zobrazit přímo na obrazovce Plocha

základní informace o počasí. Když ale na tento widget ťuknete, otevře se kompletní

aplikace Počasí. Další widgety si můžete stáhnout z webu Google Play™.

26

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Přidání nástroje widget na Domovskou obrazovku

1

Dotkněte se a podržte prázdnou oblast na obrazovce Úvodní obrazovka, dokud

zařízení nezačne vibrovat, a poté ťukněte na možnost

Widgety.

2

Najděte widget, který chcete přidat, a ťukněte na něj.

Změna velikosti widgetu

1

Dotkněte se widgetu a podržte jej, dokud se nezvětší a telefon nezavibruje. Pak

widget uvolněte. Pokud widget umožňuje změnu velikosti, zobrazí se zvýrazněný

rám a body pro změnu velikosti.

2

Přetažením těchto bodů dovnitř nebo ven widget zmenšíte nebo zvětšíte.

3

Ťuknutím na libovolné místo obrazovky Úvodní obrazovka potvrdíte novou velikost

widgetu.

Přesunutí widgetu

Stiskněte a podržte widget, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom

widget přetáhněte na jiné místo.

Odstranění widgetu

Stiskněte a podržte widget, dokud se nevybere, a pak jej přetáhněte do oblasti

Odebrat z Plochy.