Sony Xperia Z3 - Zkratky a složky

background image

Zkratky a složky

Pomocí zkratek a složek můžete spravovat své aplikace a udržovat si pořádek na

obrazovce Plocha.

1

Přístup k aplikaci prostřednictvím zkratky

2

Přístup ke složce obsahující aplikace

27

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Přidání zkratky aplikace na obrazovku Plocha

1

Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Úvodní obrazovka a podržte je.

2

V nabídce přizpůsobení ťukněte na možnost

Widgety > Zkratky.

3

Posouvejte se v seznamu aplikací a vyberte požadovanou aplikaci. Vybraná

aplikace bude přidána na obrazovku Úvodní obrazovka.

Případně můžete v kroku 3 ťuknout na položku

Widgety > Zkratky a vybrat aplikaci ze

seznamu. Přidáte-li zkratky pomocí této metody, některé z dostupných aplikací umožňují

nastavit u zkratky určité funkce.

Přesun položky na obrazovce Plocha

Stiskněte a podržte položku, dokud se nevybere. Potom položku přetáhněte do

nového umístění.

Odstranění položky z plochy

Stiskněte a podržte položku, dokud se nevybere. Potom ji přetáhněte na ikonu

Odebrat z Plochy v horní části obrazovky.

Vytvoření složky na ploše

Dotkněte se ikony aplikace nebo zkratky a podržte ji, dokud se nevybere. Poté ji

přetáhněte na jinou ikonu aplikace nebo zkratku.

Přidání položky do složky na ploše

Stiskněte a podržte položku, dokud se nevybere. Potom ji přetáhněte do složky.

Přejmenování složky na úvodní obrazovce

1

Ťuknutím na složku ji otevřete.

2

Ťukněte na záhlaví složky podržte je. Zobrazí se pole

Název složky.

3

Zadejte nový název složky a ťukněte na možnost

Hotovo.