Sony Xperia Z3 - První zapnutí zařízení

background image

První zapnutí zařízení

Proto se doporučuje před prvním zapnutím nechat zařízení nabíjet alespoň 30 minut.

Zařízení lze používat i během nabíjení. Další informace o nabíjení viz

Nabíjení zařízení

na

straně 35.
Při prvním zapnutí zařízení se spustí průvodce, který vám pomůže provést základní

nastavení, přihlásit se do některých účtů (například do vašeho účtu Google™) a

přizpůsobit si zařízení.

Zapnutí zařízení

Zkontrolujte, že před prvním zapnutím zařízení se baterie nabíjela alespoň 30 minut.

1

Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.

2

Při zobrazení výzvy zadejte kód PIN karty SIM a poté klepněte na možnost

.

3

Počkejte, než se zařízení spustí.

Vypnutí zařízení

1

Stiskněte tlačítko pro zapnutí a vypnutí a podržte je, dokud se neotevře nabídka

možností.

2

V nabídce možností ťukněte na volbu

Vypnout.

Vypnutí zařízení může nějakou dobu trvat.

10

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.