Sony Xperia Z3 - Uvedení do provozu

background image

Uvedení do provozu

Vaše zařízení podporuje pouze karty nano SIM.

8

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Nezapomeňte vložit kartu nano SIM do držáku karty nano SIM před jeho vložením do zařízení.

Nezaměňte čtečku karty nano SIM se čtečkou paměťové karty.

Vložení karty nano SIM

Pokud vložíte kartu nano SIM, když je zařízení zapnuté, automaticky se restartuje.

1

Sejměte kryt držáku karty nano SIM.

2

Pomocí nehtu nebo něčeho podobného vytáhněte držák karty nano SIM.

3

Umístěte kartu nano SIM do držáku karty nano SIM a poté držák znovu vložte.

4

Vraťte zpět kryt.

Ujistěte se, že jste vložili držák karty nano SIM ve správné orientaci. Když držák vytáhnete,

abyste vložili kartu nano SIM, neotáčejte ho.

Vložení paměťové karty

1

Sejměte kryt slotu paměťové karty.

2

Paměťovou kartu vložte do slotu paměťové karty a poté vraťte kryt slotu na své

místo.

Vyjmutí karty nano SIM

9

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

1

Sejměte kryt slotu karty nano SIM.

2

Nehtem nebo jiným vhodným nástrojem vytáhněte držák karty nano SIM.

3

Vyjměte kartu nano SIM.

4

Vložte držák karty nano SIM zpět do zařízení.

5

Znovu nasaďte kryt.

Vyjmutí paměťové karty

1

Vypněte zařízení a sejměte kryt slotu paměťové karty.

2

Zatlačte kartu paměťovou kartu dovnitř, tím ji uvolníte.

3

Vytáhněte paměťovou kartu směrem ven a zcela ji vyjměte.

4

Znovu nasaďte kryt.

Paměťovou kartu můžete vyjmout i bez vypnutí zařízení podle popisu v kroku 1. V tom případě

je však nutné kartu nejprve odpojit. Ťukněte na položky

Nastavení > Úložiště a na možnost

vedle

Karta SD. Poté postupujte podle zbývajících pokynů výše.