Sony Xperia Z3 - Automatické odemykání zařízení

background image

Automatické odemykání zařízení

Funkce Smart Lock usnadňuje odemykání zařízení tím, že umožňuje nastavit automatické

odemykání v určitých situacích. Můžete například mít zařízení stále odemčené, když je

připojeno k určitým zařízením Bluetooth® nebo když ho nosíte při sobě.
Nastavení automatického odemykání je třeba provést podle následujícího postupu,

včetně pořadí jednotlivých kroků:

Ujistěte se, že jste připojeni k Internetu, nejlépe přes síť Wi-Fi, abyste ušetřili případné

poplatky za přenesená data.

V aplikaci Obchod Play zkontrolujte, že jsou všechny nainstalované aplikace aktuální.

Zajistíte tak instalaci aktuální verze služeb Google Play™. Aktuální verze služeb Google

Play™ je nutnou podmínkou pro činnost funkce Smart Lock.

Povolte funkci Smart Lock.

Nastavte, kdy chcete zařízení automaticky odemykat.

Funkce Smart Lock byla vyvinuta společností Google™ a její přesná funkce se může v

budoucnu změnit s novými aktualizacemi Google™.

Funkce Smart Lock nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.

Povolení funkce Smart Lock

1

Ujistěte se, že jste nastavili schéma, kód PIN nebo heslo pro odemčení obrazovky.

2

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

3

Ťukněte na položky

Nastavení > Zabezpečení > Zástupci důvěryhodnosti.

4

Přepínač

Smart Lock (Google) přetáhněte doprava.

5

Ťukněte na šipku zpět vedle pole

Zástupci důvěryhodnosti.

6

Najděte položku

Smart Lock a ťukněte na ni.

7

Zadejte své odemykací schéma, kód PIN nebo heslo. Toto odemknutí bude třeba

provést při každé změně nastavení funkce Smart Lock.

8

Vyberte typ funkce Smart Lock.

Nastavení automatického udržování odemknutého zařízení

Pomocí funkce Smart Lock můžete nastavením následujících možností udržovat vaše

zařízení odemčené:

Důvěryhodná zařízení – zařízení zůstane odemčené, je-li připojeno k důvěryhodnému

zařízení Bluetooth®.

Důvěryhodná umístění – zařízení zůstane odemčené, pokud se nacházíte na

důvěryhodném místě.

Detekce na těle – zařízení zůstane odemčené, dokud ho nosíte u sebe.

Důvěryhodný obličej – odemknutí zařízení pohledem na displej.

Důvěryhodný hlas – nastavení rozpoznávání řeči k vyhledávání na obrazovkách.
Pokud zařízení nebudete 4 hodiny používat nebo pokud ho restartujete, bude třeba ho

odemknout.

14

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Připojení k důvěryhodnýma zařízením Bluetooth®

Konkrétní zařízení Bluetooth® můžete určit jako „důvěryhodné“, což znamená, že bude-li

k němu vaše zařízení Xperia™ připojeno, bude stále odemčené. Pokud tedy máte

zařízení Bluetooth®, ke kterým se pravidelně připojujete, například reproduktory v autě,

domácí kino, hodinky Bluetooth® nebo fitness záznamník, můžete je přidat jako

důvěryhodná zařízení a šetřit čas vypnutím zabezpečení zamykací obrazovky. Tato

funkce je vhodná, pokud jste při používání důvěryhodných zařízení v relativně bezpečném

prostředí. V některých případech bude nutné odemknout vaše zařízení, aby mohlo

proběhnout připojí k důvěryhodnému zařízení.

Nedoporučuje se přidávat jako důvěryhodná taková zařízení, ke kterým je zařízení připojeno

víceméně trvale, například klávesnice nebo pouzdra Bluetooth®.

Jakmile se důvěryhodné zařízení Bluetooth® vypne nebo odpojí, vaše zařízení se zamkne a

aktivuje se nastavené zabezpečení zamykací obrazovky.

Přidání důvěryhodného zařízení Bluetooth®

1

Zkontrolujte, zda je vaše zařízení spárováno a připojeno k zařízení Bluetooth®,

které chcete přidat jako důvěryhodné.

2

V nabídce Smart Lock ťukněte na položku

Důvěryhodná zařízení.

3

Ťukněte na možnost

Přidat důvěryhodné zařízení > Bluetooth.

4

V seznamu připojených zařízení vyberte ťuknutím požadované zařízení. V seznamu

se zobrazí pouze spárovaná zařízení.

5

V závislosti na bezpečnosti konkrétního připojení může být nutné vaše zařízení

ručně odemknout, než ho bude moci důvěryhodné zařízení udržovat odemčené.

Odebrání důvěryhodného zařízení Bluetooth®

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná

zařízení.

3

Ťukněte na zařízení, které chcete odebrat.

4

Ťukněte na tlačítko

Odebrat důvěryhodné zařízení.

Zabezpečení při používání důvěryhodných zařízení

Různá zařízení Bluetooth® podporují různé standardy Bluetooth® a možnosti

zabezpečení. Existuje možnost, že se někdo pokusí udržet vaše zařízení Xperia™

odemčené tím, že napodobí přítomnost vašeho důvěryhodného zařízení Bluetooth®, i

když žádné nebude v dosahu. Vaše zařízení nedokáže vždy rozpoznat, zda je spojení

bezpečné, nebo zda se ho někdo snaží napodobit.
Když vaše zařízení Xperia™ nedokáže určit, zda používáte zabezpečené spojení, zobrazí

oznámení a bude třeba je ručně odemknout, než bude moci zůstat odemčené po dobu

spojení s důvěryhodným zařízením.
Dosah připojení pomocí Bluetooth® se může lišit v závislosti na modelu vašeho zařízení,

na připojeném zařízení Bluetooth® a na podmínkách prostředí. S ohledem na tyto faktory

může být dosah připojení Bluetooth® až 100 metrů. Pokud někdo vezme vaše zařízení

Xperia™ v okamžiku, kdy je připojené k důvěryhodnému zařízení, které ho udržuje

odemčené, nebude muset zařízení Xperia™ odemykat a bude k němu mít plný přístup.

Připojení na důvěryhodných místech

Je-li zapnuta funkce Důvěryhodná místa, nastavení zabezpečení zamykací obrazovky

vašeho zařízení Xperia™ se vyřadí, pokud se nacházíte na nastaveném důvěryhodném

místě. Aby tato funkce pracovala, je třeba mít aktivní připojení k Internetu (nejlépe přes

Wi-Fi) a povolit zařízení použití aktuální polohy.
K nastavení důvěryhodných míst je nutný buď režim zjišťování polohy s vysokou

přesností, nebo zapnutá funkce úspory baterie podle polohy. Poté bude možné přidat

domov nebo další důvěryhodná místa.

Přesné rozměry důvěryhodného místa se pouze odhadují a mohou sahat za fyzické zdi vašeho

domova nebo jiného důvěryhodného prostoru. Tato funkce může ponechat vaše zařízení

15

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

odemčené až do vzdálenosti 80 metrů. Pamatujte také, že signály, podle kterých se poloha

určuje, je možné napodobit nebo ovlivnit. S použitím specializovaného vybavení bude možné

vaše zařízení odemknout.

Nastavení polohy domova

1

Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď funkci

Vysoká

přesnost, nebo Úspora baterie.

2

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

3

Ťukněte na položky

Nastavení > Zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná

umístění > Domovská obrazovka.

4

Ťukněte na tlačítko

Zapnout toto umístění.

Úprava polohy domova

1

Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď funkci

Vysoká

přesnost, nebo Úspora baterie.

2

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

3

Ťukněte na položky

Nastavení > Zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná

umístění.

4

Vyberte umístění vašeho domova.

5

Ťukněte na tlačítko

Upravit.

6

V poli pro vyhledávání zadejte místo, které chcete zadat jako svůj domov.

Pokud je váš domov v některé z více budov sdílejících stejnou adresu, nemusí důvěryhodné

místo, které chcete přidat, odpovídat zadané adrese. Pro lepší přesnost můžete zadat

skutečnou polohu vašeho domova v rámci zadané adresy jako vlastní místo.

Odstranění polohy domova

1

Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď funkci

Vysoká

přesnost, nebo Úspora baterie.

2

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

3

Ťukněte na položky

Nastavení > Zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná

umístění > Domovská obrazovka.

4

Ťukněte na tlačítko

Vypnout toto umístění.

Použití vlastních míst

Jakékoli místo můžete přidat jako vlastní, důvěryhodné místo, ve kterém může zařízení

zůstávat odemčené.

Přidání vlastního místa

1

Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď funkci

Vysoká

přesnost, nebo Úspora baterie.

2

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

3

Ťukněte na položky

Nastavení > Zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná

umístění.

4

Ťukněte na tlačítko

Přidat důvěryhodné umístění.

5

Chcete-li použít aktuální polohu jako důvěryhodnou, ťukněte na možnost

Vybrat

toto umístění.

6

Alternativně můžete zadat jiné místo tak, že ťukněte na ikonu lupy a zadáte

adresu. Zařízení vyhledá zadané místo. Chcete-li použít navrženou adresu, ťukněte

na ni.

7

Chcete-li polohu místa přesně doladit, ťukněte na šipku zpět vedle adresy,

přetáhněte špendlík polohy na požadované místo a ťukněte na možnost

Vybrat

toto umístění.

16

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Úprava vlastního místa

1

Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď funkci

Vysoká

přesnost, nebo Úspora baterie.

2

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

3

Ťukněte na položky

Nastavení > Zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná

umístění.

4

Vyberte místo, které chcete upravit.

5

Ťukněte na tlačítko

Upravit adresu.

6

Chcete-li zadat jiné místo, ťukněte na ikonu lupy a zadejte adresu. Zařízení vyhledá

zadané místo. Chcete-li použít navrženou adresu, ťukněte na ni.

7

Chcete-li polohu místa přesně doladit, ťukněte na šipku zpět vedle adresy,

přetáhněte špendlík polohy na požadované místo a ťukněte na možnost

Vybrat

toto umístění.

Odebrání vlastního místa

1

Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď funkci

Vysoká

přesnost, nebo Úspora baterie.

2

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

3

Ťukněte na položky

Nastavení > Zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná

umístění.

4

Vyberte místo, které chcete odebrat.

5

Ťukněte na tlačítko

Odstranit.

Udržování odemčeného zařízení při nošení

Pomocí funkce Detekce nošení na těle můžete mít zařízení stále odemčené, dokud ho

máte při sobě, tj. nosíte ho v ruce, v kabelce nebo v kapse. Akcelerometr udržuje zařízení

odemčené, dokud zařízení nosíte. Jakmile ho odložíte, akcelerometr to rozpozná a

zařízení uzamkne.

Funkce Detekce nošení na těle samozřejmě nerozpozná, kdo zařízení právě nese. Pokud

odemčené zařízení s aktivovanou funkcí Detekce nošení na těle předáte někomu jinému,

zůstane odemčené. Pamatujte, že funkce Detekce nošení na těle není tak bezpečná jako

uzamčení obrazovky gestem, kódem PIN nebo heslem.

Zapnutí funkce Detekce na těle

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Vyhledejte následující položky a ťukněte na ně:

Nastavení > Zabezpečení >

Smart Lock > Detekce na těle.

3

Posuvník vedle položky

Vyp přetáhněte doprava a ťukněte na možnost

Pokračovat.

Použití detekce nošení na těle

Při používání funkce Detekce nošení na těle je třeba pamatovat na následující

skutečnosti:

Dokud zařízení rozpoznává, že je nošeno na těle, zůstane poté, co je odemknete, stále

odemčené.

Kdykoli je položíte a zařízení zjistí, že už není nošeno, automaticky se zamkne.

Poté, co zařízení například položíte na stůl, může trvat až minutu, než se automaticky

zamkne.

Když nastoupíte do auta, autobusu nebo vlaku, může se zařízení zamknout až po 5 nebo

10 minutách.

Pamatujte, že když nastoupíte na loď nebo do letadla (nebo použijete jiný nepozemní

dopravní prostředek), zařízení se nemusí samo zamknout. Je-li to třeba, zamkněte je

ručně.

Když zařízení opět vezmete k sobě nebo vystoupíte z dopravního prostředku, stačí je

jednou odemknout a opět zůstane odemčené, dokud je budete nosit při sobě.

17

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Vypnutí funkce Detekce na těle

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Vyhledejte následující položky a ťukněte na ně:

Nastavení > Zabezpečení >

Smart Lock > Detekce na těle.

3

Posuvník vedle položky

Zap přetáhněte doleva.