Sony Xperia Z3 - Vyhledání ztraceného zařízení

background image

Vyhledání ztraceného zařízení

Pokud máte účet Google™, můžete pomocí webové služby my Xperia vyhledat a

zabezpečit své zařízení, pokud ho ztratíte. Máte tyto možnosti:

zobrazit polohu zařízení na mapě,

rozeznít zvukový signál, a to i v tichém režimu,

na dálku uzamknout zařízení a zobrazit na jeho displeji vaše kontaktní informace pro

případného nálezce,

jako krajní řešení na dálku vymazat obsah zařízení a paměťové karty.

Služba my Xperia nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

19

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Aktivace služby my Xperia

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zabezpečení > Ochrana službou my Xperia >

Aktivovat.

3

Zaškrtněte políčko a ťukněte na volbu

Přijmout.

4

Budete-li k tomu vyzváni, přihlaste se do svého účtu Sony Entertainment Network

nebo vytvořte nový, pokud ho ještě nemáte.

5

Povolte služby zjišťování polohy ve vašem zařízení, pokud již nejsou povoleny.

Chcete-li ověřit, že služba my Xperia dokáže najít vaše zařízení, přejděte na stránku

myxperia.sonymobile.com

a přihlaste se pomocí stejného účtu Google™ nebo Sony

Entertainment Network, který jste nastavili ve svém zařízení.

Používáte-li zařízení s více uživateli, službu my Xperia může používat pouze vlastník.

Nalezení ztraceného zařízení pomocí nástroje Správce zařízení

Android™

Společnost Google™ nabízí webovou službu umístění a zabezpečení s názvem Správce

zařízení Android™. Můžete ji využívat vedle služby Xperia nebo jako její alternativu. Když

své zařízení ztratíte, můžete Správce zařízení Android™ využít k:

Nalezení a zobrazení, kde se zařízení nachází.

Vytočení nebo zamčení zařízení, smazání veškerého obsahu a přidání telefonního čísla na

zamykací obrazovku.
Další informace o nástroji Správce zařízení Android™ naleznete na webu

www.support.google.com

.

Nástroj Správce zařízení Android™ nefunguje, když je zařízení vypnuté nebo nemá připojení

k Internetu. Správce zařízení Android™ nemusí být k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Aktivace správce zařízení Android™

1

Pokud používáte zařízení s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník.

2

Zkontrolujte, zda máte aktivní datové připojení a zda je povolena služba určení

polohy.

3

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

4

Ťukněte na položky

Nastavení > Google > Zabezpečení.

5

Přepínač vedle položek

Vzdáleně určit polohu tohoto zařízení a Povolit vzdálené

uzamčení a vymazání přetáhněte do zapnuté polohy.

6

Pokud se zobrazí výzva, potvrďte souhlas s podmínkami ťuknutím na možnost

Aktivovat.

7

Chcete-li ověřit, zda správce zařízení Android™ po aktivaci služby umožňuje

vyhledat vaše zařízení, navštivte webovou stránku

www.android.com/devicemanager

a přihlaste se pomocí svého účtu služby

Google™.

20

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.