Sony Xperia Z3 - Zámek obrazovky

background image

Zámek obrazovky

Obrazovku lze zabezpečit několika způsoby. Úroveň zabezpečení každého způsobu

zamykání je uvedena níže v pořadí od nejslabšího k nejsilnějšímu:

Přetažení – žádné zabezpečení, ale snadný přístup na Plochu

Vzor – zařízení se odemkne, když nakreslíte prstem jednoduchý obrazec

Kód PIN – zařízení odemknete zadáním číselného kódu PIN nejméně o 4 číslicích

Heslo – zařízení lze odemknout pouze pomocí hesla

Je velmi důležité, abyste si bezpečnostní vzor, kód PIN nebo heslo zapamatovali. Pokud je

zapomenete, nebude možné obnovit důležitá data, jako jsou kontakty a zprávy.

12

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Vytvoření bezpečnostního vzoru pro odemčení obrazovky

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky > Vzor.

3

Postupujte podle pokynů v zařízení.

Jestliže je při odemykání zadané gesto odmítnuto pětkrát po sobě, musíte vyčkat 30 sekund,

než budete moci pokus opakovat.

Změna typu zamknutí obrazovky

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky.

Změna gesta pro odemknutí obrazovky

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky.

3

Zadejte gesto pro odemknutí obrazovky.

4

Ťukněte na položku

Vzor a postupujte podle pokynů v zařízení.

Vytvoření kódu PIN pro odemknutí obrazovky

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky > PIN.

3

Zadejte číselný kód PIN a ťukněte na možnost

Pokračovat.

4

Znovu zadejte a potvrďte kód PIN a ťukněte na tlačítko

OK.

5

Vyberte možnost zobrazování oznámení na zamykací obrazovce a ťukněte na

tlačítko

Hotovo.

Vytvoření hesla zámku obrazovky

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti >

Nastavení >

Zabezpečení > Zámek obrazovky > Heslo.

2

Zadejte heslo a poté ťukněte na položku

Pokračovat.

3

Znovu zadejte a potvrďte heslo a ťukněte na tlačítko

OK.

4

Vyberte možnost zobrazování oznámení na zamykací obrazovce a ťukněte na

tlačítko

Hotovo.

Aktivace funkce odemknutí přejetím

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky.

3

Nakreslete na obrazovku bezpečnostní vzor nebo zadejte kód PIN nebo heslo,

pokud je některý z těchto typů zámků obrazovky aktivní.

4

Ťukněte na

Přejetí a po vyzvání na možnost Ano, odebrat.

Resetování zapomenutého zámku obrazovky

Pokud jste zapomněli kód PIN, heslo nebo vzor zámku obrazovky, můžete jej resetovat

pomocí služby Protection by my Xperia. Po resetování zámku obrazovky pomocí služby

Protection by my Xperia nedojde ke ztrátě žádného obsahu v zařízení.
Pokyny k aktivaci služby Protection by my Xperia viz

Vyhledání ztraceného zařízení

na

stránce 19.

13

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Reset zámku obrazovky pomocí služby Protection by my Xperia

1

Musíte znát své uživatelské jméno a heslo účtu Google™ a služba Protection by

my Xperia musí být v zařízení povolena.

2

Přejděte na stránku

myxperia.sonymobile.com

z jakéhokoli zařízení připojeného k

Internetu.

3

Přihlaste se pomocí stejného účtu Google™, který jste nastavili ve svém zařízení.

4

V nabídce

Vaše zařízení klikněte na obrázek svého zařízení.

5

Výběrem

Zámek nebo Změna kódu PIN2 nahraďte aktuální zámek obrazovky

novým kódem PIN.

6

Postupujte podle pokynů na obrazovce zobrazených službou Protection by my

Xperia.

V závislosti na nastavení zabezpečení se vaše zařízení může po resetování zámku obrazovky

uzamknout. Chcete-li zařízení použít, bude nutné zadat uživatelské jméno a heslo účtu

Google™.