Sony Xperia Z3 - Zjištění identifikačního čísla zařízení

background image

Zjištění identifikačního čísla zařízení

Vašemu zařízení je přiřazeno jedinečné identifikační číslo. Označuje se jako IMEI

(International Mobile Equipment Identity). Toto číslo byste si měli poznamenat. Mohli

byste ho potřebovat například při využití služby podpory Xperia™ Care a při registraci

vašeho zařízení. V případě krádeže zařízení mohou někteří mobilní operátor pomocí čísla

IMEI zablokovat přístup zařízení do své sítě.

18

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Zobrazení čísla IMEI

1

Sejměte kryt slotu karty SD.

2

Pomocí pera s ostrým hrotem nebo podobného nástroje zamáčkněte paměťovou

kartu a rychle ji uvolněte.

3

Vytáhněte paměťovou kartu směrem ven a zcela ji vyjměte.

4

Zasuňte nehet nebo ostrý předmět, jako je pero, do otvoru v zásuvce s popisky, a

pak vysuňte zásuvku ven a přečtěte kód IMEI.

Číslo IMEI můžete rovněž zobrazit zadáním čísla

*#06#*

na telefonním číselníku zařízení.

Zobrazení čísla IMEI v nabídce nastavení zařízení

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Informace o telefonu > Stav > Informace o kódu

IMEI.