Sony Xperia Z3 - Přizpůsobení klávesnice na obrazovce

background image

Přizpůsobení klávesnice na obrazovce

Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce můžete zobrazit nastavení klávesnice

a další nastavení zadávání textu, které umožňují například nastavení jazyka psaní,

automatického dokončování a opravy slov. Vypnutím funkce inteligentního rozpoznávání

jazyka můžete získávat návrhy slov pro jeden zvolený jazyk.
Klávesnice může využívat text, který jste napsali ve zprávách a jiných aplikacích, k tomu,

aby se naučila váš styl psaní. K dispozici je rovněž Průvodce přizpůsobením, který vám

pomůže se základním nastavením. Můžete také zvolit používání několika klávesnic a

přecházet mezi nimi. Například si můžete vybrat čínskou klávesnici Xperia™ nebo

japonskou klávesnici Xperia™.

Nastavení přístupu ke klávesnici na obrazovce

1

Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost .

2

Ťukněte na ikonu , poté na položku

Nastavení klávesnice a upravte nastavení

podle potřeby.

3

Chcete-li přidat jazyk zápisu při zadávání textu, ťukněte na položku

Jazyky psaní

a zaškrtněte příslušná políčka.

4

Výběr potvrďte ťuknutím na volbu

OK.

Změna nastavení návrhů slov

1

Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost .

2

Ťukněte na ikonu a pak na možnosti

Nastavení klávesnice > Návrhy slov.

3

Vyberte požadovanou možnost.

Výběr klávesnice

1

Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost

v

pravé dolní části obrazovky.

2

Vyberte požadovanou možnost.

Chcete-li nabídku klávesnic rozšířit, ťukněte na možnost

Další klávesnice a poté přetáhněte

požadované přepínače doprava.

Změna jazyka psaní pomocí klávesnice na obrazovce

Tato funkce je k dispozici, pouze pokud jste přidali více než jeden jazyk pro zadávání textu a je

vypnutá funkce inteligentního rozpoznávání jazyka nebo když nastavené jazyky používají jinou

než latinskou abecedu.

Když zadáváte text pomocí klávesnice na obrazovce, můžete ťuknutím na ikonu

jazyka přepínat mezi jednotlivými jazyky. Ťukejte například na ikonu , dokud se

neobjeví požadovaný jazyk.

69

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Použití stylu psaní

1

Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost .

2

Ťukněte na položku , pak ťukněte na položku

Nastavení klávesnice > Použít

můj styl psaní a vyberte požadovaný zdroj.

Změna nastavení inteligentního rozpoznávání jazyka

Chcete-li použít inteligentní rozpoznávání jazyka, musí být v nabídce

Jazyky psaní vybrán více

než jeden jazyk. Podporovány jsou pouze jazyky využívající latinku.

1

Když je otevřena klávesnice na obrazovce, ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na a potom na položku

Nastavení klávesnice.

3

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci inteligentního rozpoznávání jazyka,

zapněte nebo vypněte přepínač

Inteligentní detekce jazyka.

Výběr varianty rozložení klávesnice

Varianty rozložení pro klávesnici na obrazovce nemusí být k dispozici pro všechny jazyky. Pro

každý jazyk zadávání textu můžete vybrat jiné rozložení klávesnice.

1

Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost .

2

Ťukněte na a potom na položku

Nastavení klávesnice.

3

Ťukněte na ikonu

Jazyky psaní a poté na ikonu vedle jazyka pro zadávání

textu.

4

Vyberte požadované rozložení klávesnice.

5

Výběr potvrďte ťuknutím na volbu

OK.

70

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.