Sony Xperia Z3 - Telefonní klávesnice

background image

Telefonní klávesnice

Telefonní klávesnice se podobá klávesnici běžného telefonu s 12 klávesami. Poskytuje

možnosti automatického dokončování slov a zadávání textu vícenásobným ťuknutím.

Metodu zadávání textu na telefonní klávesnici lze aktivovat v nastavení klávesnice.

Telefonní klávesnice je k dispozici pouze při orientaci telefonu na výšku.

1 Výběr způsobu zadávání textu. Na každý znak můžete jednou ťuknout a využít návrhy slov nebo ťukat na

tlačítko do té doby, než vyberete požadovaný znak.

2 Odstranění znaku před kurzorem

3 Ukončení řádku nebo potvrzení zadání textu

4 Změna velikosti znaků a zapnutí funkce Caps Lock

5 Zobrazení čísel

6 Zobrazení symbolů a emotikon

7 Vložení mezery

První otevření telefonní klávesnice

1

Ťukněte na pole pro zadání textu a poté ťukněte na možnost .

2

Klepněte na položku a poté na položku

Nastavení klávesnice.

3

Ťukněte na položku

Klávesnice na výšku a vyberte možnost Telefonní

klávesnice.

67

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Zadávání textu pomocí telefonní klávesnice

Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona , ťukněte na každou klávesu pouze

jednou, i když požadované písmeno není na klávese uvedeno jako první. Dlouhým

stisknutím řádku navržených slov zobrazte seznam dalších návrhů a vyberte slovo

ze seznamu.

Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona , ťukněte na obrazovce na klávesu

se znakem, který chcete zadat. Toto tlačítko stiskněte tolikrát, kolikrát je to nutné,

aby se zobrazil požadovaný znak. Stejně postupujte i u dalšího znaku, který

chcete zadat, a tak dále.

Zadávání čísel pomocí telefonní klávesnice

Když je zobrazena telefonní klávesnice, ťukněte na možnost . Zobrazí se

telefonní klávesnice s čísly.

Vkládání symbolů a emotikon pomocí telefonní klávesnice

1

Když je zobrazena telefonní klávesnice, ťukněte na možnost

. Zobrazí se

mřížka se symboly a emotikonami.

2

Přechodem nahoru nebo dolů zobrazíte další možnosti. Symbol nebo emotikonu

vyberete ťuknutím.