Sony Xperia Z3 - Zadávání textu pomocí hlasového vstupu

background image

Zadávání textu pomocí hlasového vstupu

K zadávání textu můžete místo klávesnice použít funkci hlasového vstupu. Stačí vyslovit

zadávaná slova. Hlasový vstup je experimentální technologie společnosti Google™. Je

k dispozici v celé řadě jazyků a regionů.

Povolení hlasového vstupu

1

Když je otevřena klávesnice na obrazovce, ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na a potom na položku

Nastavení klávesnice.

3

Přepínač

Klávesa hlasového zadávání Google™ přetáhněte doprava.

4

Uložte nastavení ťuknutím na možnost . Na klávesnici na obrazovce se nyní

bude zobrazovat ikona mikrofonu .

Zadávání textu pomocí hlasového vstupu

1

Otevřete klávesnici na obrazovce.

2

Ťukněte na položku . Když se na obrazovce zobrazí , vyslovte požadovaný

text.

3

Až domluvíte, ťukněte na ikonu znovu. Zobrazí se návrh textu.

4

Je-li to třeba, upravte návrh ručně.

Chcete-li zobrazit klávesnici a upravit text ručně, ťukněte na možnost

.