Sony Xperia Z3 - Nastavení zpráv

background image

Nastavení zpráv

Změna nastavení oznámení o zprávách

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .

2

Ťukněte na a potom na položku

Nastavení.

3

Chcete-li nastavit zvuk oznámení, ťukněte na položku

Zvuk oznámení , vyberte

možnost v seznamu nebo ťukněte na položku a vyberte hudební soubor

uložený v zařízení.

4

Potvrďte akci ťuknutím na možnost

Hotovo.

5

U ostatních nastavení oznámení přetáhněte příslušné přepínače doleva nebo

doprava.

Zapnutí nebo vypnutí funkce doručenky pro odchozí zprávy

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .

2

Ťukněte na a potom na položku

Nastavení.

3

Přepínač vedle položky

Doručenka přetáhněte doprava nebo doleva.

Je-li funkce doručenky zapnutá, zobrazí se u zpráv s potvrzeným doručením symbol zatržení.