Sony Xperia Z3 - Zahájení hovoru ze zprávy

background image

Zahájení hovoru ze zprávy

Volání odesilateli zprávy

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .

2

Ťukněte na konverzaci a na možnost .

Uložení čísla odesílatele ke kontaktu

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .

2

Ťukněte na možnost >

Uložit.

3

Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na možnost

Vytvořit nový kontakt.

4

Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku

Uložit.