Sony Xperia Z3 - Beskeder

background image

Beskeder

Beskeder giver dig besked om hændelser, f.eks. nye meddelelser og kalenderbeskeder,

samt igangværende aktiviteter, f.eks. filhentninger. Beskeder vises følgende steder:

på statuslinjen

i meddelelsespanelet

på låseskærmen

Sådan åbner og lukker du meddelelsespanelet

1

Hvis du vil åbne meddelelsespanelet, skal du trække statuslinjen nedad.

2

Hvis du vil lukke meddelelsespanelet, skal du trække panelet opad.

Sådan reagerer du på en besked i meddelelsespanelet

Tap på beskeden.

Sådan fjerner du en besked fra beskedpanelet

Anbring din finger på en besked, og svip til venstre eller højre.

Sådan udvider du en besked i meddelelsespanelet

Træk beskeden nedad.

Det er ikke alle beskeder, der kan udvides.

Sådan rydder du alle beskeder i meddelelsespanelet

Tap på

.

29

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan reagerer du på en besked på låseskærmen

Dobbelttap på beskeden.

Sådan afviser du en besked fra låseskærmen

Anbring din finger på beskeden, og bladr til venstre eller højre.

Sådan udvider du en besked på låseskærmen

Træk beskeden nedad.

Det er ikke alle beskeder, der kan udvides.

Håndtering af beskeder på låseskærmen

Du kan konfigurere enheden, så det kun er udvalgte beskeder, der vises på

låseskærmen. Du kan gøre det muligt at få adgang til alle beskeder og deres indhold,

skjule følsomt indhold for alle beskeder eller bestemte apps eller vælge ikke at få vist

nogen beskeder overhovedet.

Sådan vælger du de beskeder, der skal vises på låseskærmen

1

Tap på på din Startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger > Lyd og underretning > Når enheden er låst.

3

Vælg en indstilling.

Indstillinger for visning af beskeder på låseskærmen

Vis alt indhold i

underretninger

Få vist alle beskeder på låseskærmen. Når denne indstilling er slået til, skal du

huske, at alt indhold, herunder indhold i indgående mails og chatbeskeder, er

synlige på låseskærmen, medmindre du angiver de relevante apps som

Skjul

følsomt indhold i indstillingsmenuen Appunderretninger.

Skjul følsomt indhold i

underretninger

Du skal have en pinkode, en adgangskode eller et mønster konfigureret som

låseskærm, før denne indstilling er tilgængelig.

Indholdet er skjult vises på

låseskærmen, når du modtager følsomme beskeder. Du får f.eks. vist en besked for

en indgående mail eller chatbesked, men indholdet vises ikke på låseskærmen.

Vis slet ingen

underretninger

Du får ikke vist nogen beskeder på låseskærmen.

Angivelse af beskedniveauet for en app

Du kan angive forskellig adfærd for beskeder for de enkelte apps. Du kan f.eks. spærre

alle mailbeskeder, prioritere Facebook™-beskeder og gøre indholdet af beskeder om

meddelelser usynligt på låseskærmen.

Sådan angiver du beskedniveauet for en app

1

Tap på på din Startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger > Lyd og underretning > Appunderretninger.

3

Vælg den app, du vil ændre beskedindstillingerne for.

4

Træk den relevante skyder til højre.

Beskedniveauer og indstillinger for specifikke programmer

Vis som prioritet

Modtag kun beskeder fra denne app, når "Forstyr ikke" er angivet til Prioritet.

Tillad smugkig

Lad denne app fremhæve visse beskeder ved at lade dem kortvarigt glide ind over

den aktuelle skærm.

Skjul følsomt indhold Når enheden er låst, skjules indholdet i beskeder for denne app, der kunne afsløre

personlige oplysninger.

30

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Beskedindikator

Beskedindikatoren fortæller dig om batteristatus og andre hændelser. Et blinkende hvidt

lys betyder f.eks., at der er en ny meddelelse eller et ubesvaret opkald.

Beskedindikatoren er som standard aktiveret, men kan deaktiveres manuelt.

Når beskedindikatoren er deaktiveret, lyser den kun, når der er en advarsel om batteristatus,

f.eks. når batteriniveauet er under 15 %.

Sådan aktiverer du beskedindikatoren

1

Tap på på startskærmen.

2

Find og tap på

Indstillinger > Lyd og underretning.

3

Træk skyderen ud for

Beskedindikator til højre.