Sony Xperia Z3 - Genveje og mapper

background image

Genveje og mapper

Brug genveje og mapper til at administrere dine apps og holde orden på startskærmen.

1

Få adgang til et program vha. en genvej

2

Få adgang til en mappe, der indeholder programmer

27

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan føjer du en programgenvej til startskærmen

1

Berør og hold nede på et tomt område på din Startskærm.

2

Tap på

Widgets > Genveje i tilpasningsmenuen.

3

Rul gennem listen over programmer, og vælg et program. Det valgte program føjes

til din Startskærm.

I trin 3 kan du i stedet tappe på

Widgets > Genveje og derefter vælge et program på den

tilgængelige liste. Hvis du bruger denne metode til at tilføje genveje, får du mulighed for at føje

speciel funktionalitet til genvejen for nogle af de tilgængelige programmer.

Flytning af et element på startskærmen

Berør og hold elementet nede, indtil det markeres, og træk derefter elementet til

den nye placering.

Sådan fjerner du et element fra startskærmen

Berør og hold nede på elementet, indtil det markeres, og træk derefter elementet

til

Fjern fra startskærm øverst på skærmen.

Sådan opretter du en mappe på startskærmen

Berør et appikon eller en genvej, og hold det/den nede, indtil det/den forstørres.

Træk og slip det/den derefter oven på et andet appikon eller en anden genvej.

Sådan føjer du elementer til en mappe på startskærmen

Berør og hold et element nede, indtil det markeres, og træk derefter elementet til

mappen.

For at omdøbe mappe på Startskærmen

1

Tap på en mappe for at åbne den.

2

Tap på mappens titellinje for at få vist

Mappenavn-feltet.

3

Indtast et nyt mappenavn, og tap på

Udført.