Sony Xperia Z3 - Valg af mobilnetværk

background image

Valg af mobilnetværk

Enheden skifter automatisk mellem mobilnetvæk, afhængigt af hvilke mobilnetværk, der

er tilgængelige, hvor du er. Du kan også manuelt angive, at enheden skal bruge en

bestemt mobilnetværkstilstand, f.eks. WCDMA eller GSM.
Forskellige statusikoner vises på statuslinjen, afhængigt af netværkstype eller -tilstand,

du har oprettet forbindelse til. Der henvises til

Statusikoner

på side 31 for at se, hvordan

de forskellige ikoner ser ud.

Sådan vælger du en netværkstilstand

1

Tap på på din Startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger > Mere > Mobilnetværk.

3

Tap på

Foretrukken netværkstype, og vælg en netværkstilstand.

Sådan vælger du et andet netværk manuelt

1

Tap på på din Startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger > Mere > Mobilnetværk > Netværksudbydere.

3

Tap på

Søgetilstand, og vælg derefter Manuelt.

4

Vælg et netværk.

Hvis du vælger et netværk manuelt, søger enheden ikke efter andre netværk, heller ikke selvom

du er uden for det dækningsområdet for det manuelt valgte netværk.

Sådan aktiverer du automatisk valg af netværk

1

Tap på på din Startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger > Mere > Mobilnetværk > Netværksudbydere.

3

Tap på

Søgetilstand, og vælg derefter Automatisk.