Sony Xperia Z3 - Registrering af ansigter

background image

Registrering af ansigter

Du kan anvende registrering af ansigter til at få ansigter, der ikke er i centrum, i fokus.

Kameraet søger automatisk efter op til fem ansigter, som angives med hvide rammer. En

farvet ramme viser, hvilket ansigt der er i fokus. Der fokuseres på det ansigt, der er

nærmest kameraet. Du kan også selv vælge, hvilket ansigt der skal være i fokus, ved at

tappe på en af rammerne.

Sådan aktiverer du ansigtsregistrering

1

Stryg på skærmen for at vælge

Manuelt optagetilstand.

2

Tap på .

3

Tap på

Mere > Fokustilstand > Registrering af ansigter.

Sådan tager du et foto ved hjælp af registrering af ansigter

1

Når kameraet er åbent, og

Registrering af ansigter er aktiveret, skal du rette

kameraet mod dit motiv. Der kan registreres op til fem ansigter, og hvert registreret

ansigt indrammes.

2

Tryk kameratasten halvt ned. Der vises en farvet ramme om det ansigt, der er i

fokus.

3

Tryk kameratasten helt ned for at tage et foto.