Sony Xperia Z3 - Flere opkald

background image

Flere opkald

Hvis du har aktiveret ventende opkald, kan du håndtere flere opkald samtidig. Når

funktionen er aktiveret, høres der et bip, hvis du modtager et andet opkald.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du ventende opkald

1

Tap på på din Startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger > Opkald > Yderligere indstillinger.

3

Tap på

Ventende opkald for at aktivere eller deaktivere ventende opkald.

Sådan besvarer du et nyt opkald og parkerer et igangværende opkald

Træk til højre, når du hører gentagne bip under et opkald.

Sådan afviser du et andet opkald

Træk til venstre, når du hører gentagne bip efter hinanden under et opkald.

Sådan foretager du et opkald nummer to

1

Tap under en udgående opkald, på . Opkaldsloggen vises.

2

Tap på for at få vist det numeriske tastatur.

3

Indtast nummeret til modtageren, og tap på . Det første opkald parkeres.

Sådan skifter du mellem flere opkald

Tap på

Skift til dette opkald for at skifte til et andet opkald og parkere det aktuelle

opkald.