Sony Xperia Z3 - Sådan modtager du opkald

background image

Sådan modtager du opkald

Hvis du modtager et indgående opkald, når din enhed er i slumretilstand eller skærmen

er låst, vil telefonprogrammet åbnes i fuldskærmsformat. Hvis du modtager et indgående

opkald, når skærmen er aktiv, vil det indgående opkald vises som en varselsbesked,

som er i et minimeret vindue, der flyder øverst på den skærm, der er åben. Når en sådan

besked ankommer, kan du vælge at besvare opkaldet og åbne telefonprogramskærmen,

eller afvise opkaldet og forblive på den åbne skærm.

Sådan besvarer du et indgående opkald, når skærmen er inaktiv

Træk til højre.

For at besvare et indgående opkald når skærmen er aktiv.

I varselsbeskeden, der vises øverst på skærmen, tap

SVAR.

I stedet for at besvare opkaldet kan du gå til den primære telefonprogramskærm ved at tappe

på den øverste del af varselsbeskedvinduet. Ved at bruge denne metode får du flere

indstillinger til at håndtere opkaldet. Du kan for eksempel afvise opkaldet med en meddelelse

eller viderestille opkaldet til en telefonsvarer.

Sådan afviser du et indgående opkald, når skærmen er inaktiv

Træk til venstre.

Sådan afvises et indgående opkald, når skærmen er aktiv

I varselsbeskeden, der vises øverst på skærmen, tap

AFVIS.

I stedet for at afvise opkaldet kan du gå til den primære telefonprogramskærm ved at tappe

på den øverste del af varselsbeskedvinduet. Ved at bruge denne metode får du flere

indstillinger til at håndtere opkaldet. Du kan for eksempel afvise opkaldet med en meddelelse

eller viderestille opkaldet til en telefonsvarer.

Sådan slår du ringetonen fra for indgående opkald

Tryk på volumentasten, når du modtager et opkald.

Brug af telefonsvareren

Du kan bruge appen Telefonsvarer på din enhed til at besvare opkald, når du har travlt

eller går glip af et opkald. Du kan aktivere den automatiske svarfunktion og bestemme,

hvor mange sekunder der skal gå, inden opkaldene besvares automatisk. Du kan også

manuelt sende opkald til telefonsvareren, når du har for travlt til at tage dem. Og du kan

få adgang til beskeder på din telefonsvarer direkte fra enheden.

Inden du kan anvende telefonsvareren, skal du optage en velkomstmeddelelse.

72

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan optager du en velkomstmeddelelse til telefonsvareren

1

Tap på på din Startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger > Opkald > Xperia™ Telefonsvarer > Hilsen.

3

Tap på

Optag ny hilsen, og følg vejledningen på skærmen.

Sådan aktiverer du automatisk besvarelse af opkald

1

Tap på på din Startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger > Opkald > Xperia™ Telefonsvarer.

3

Træk skyderen ud for

Telefonsvarer til højre.

Hvis du ikke indstiller en tidsforsinkelse for automatisk besvarelse af opkald, anvendes

standardværdien.

Sådan indstiller du en tidsforsinkelse for automatisk besvarelse af opkald

1

Tap på på din Startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger > Opkald > Xperia™ Telefonsvarer.

3

Tap på

Besvar efter.

4

Juster klokkeslættet ved at rulle op og ned.

5

Tap på

Udført.

Sådan viderestiller du et indgående opkald til telefonsvareren

Når du får et indgående opkald, skal du trække

Svarindstillinger opad og derefter

vælge

Afvis med telefonsvarer.

Når du får et indgående opkald, kan du også bare vente til den forudindstillede forsinkelse er

gået, så telefonsvareren automatisk modtager opkaldet.

Sådan hører du beskeder på telefonsvareren

1

Tap på på din Startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger > Opkald > Xperia™ Telefonsvarer > Beskeder.

3

Vælg den talemeddelelse, du vil høre.

Du kan også høre beskeder på telefonsvareren direkte fra opkaldsloggen ved at tappe på .

Sådan afviser du et opkald med en sms

Du kan afvise et opkald med en SMS. Når du afviser et opkald med sådan en

meddelelse, bliver den automatisk sendt til den, der ringer op, og gemt under samtalen

med kontakten i Meddelelser.
Du kan vælge mellem adskillige forudindstillede meddelelser på enheden, eller du kan

oprette en ny meddelelse. Du kan også oprette dine egne, personlige meddelelser ved at

redigere de forudindstillede meddelelser.

Sådan afviser du et opkald med en sms, når skærmen er inaktiv

1

Når du får et indgående opkald, skal du tappe på

Svarindstillinger.

2

Vælg en forudindstillet meddelelse, eller tap på

Skriv ny meddelelse.

Sådan afviser du et opkald med en sms, når skærmen er aktiv

1

Når du får et indgående opkald, skal du tappe på den øverste del af det flydende

meddelelsesvindue, hvor telefonnummeret eller navnet på kontakten vises.

2

Tap på

Svarindstillinger.

3

Vælg en forudindstillet meddelelse, eller tap på

Skriv ny meddelelse.

Sådan afviser du opkald nummer to med en sms

1

Tap på

Svarindstillinger, når du hører gentagne bip efter hinanden under et

opkald.

2

Vælg en forudindstillet meddelelse, eller tap på

Skriv ny meddelelse.

73

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan redigerer du den sms, der bruges til at afvise et opkald

1

Åbn din Startskærm, og tap på .

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > Opkald > Hurtige svar.

3

Tap på den meddelelse, som du vil redigere, og foretag derefter de nødvendige

ændringer.

4

Tap på

OK.