Sony Xperia Z3 - E-kirjade korraldamine

background image

E-kirjade korraldamine

E-kirjade sortimine

1

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

2

Otsige üles valik

E-post (E-post) ja koputage seda.

3

Kui kasutate mitut meilikontot, lohistage kuva vasakut serva paremale ja valige

konto, mis sisaldab e-kirja, mida soovite sortida. Kui soovite korraga kõiki

meilikontosid otsida, lohistage kuva vasakut serva paremale ja valige

Kombineeritud sisendkast (Ühendatud sisendkast).

4

Koputage ikooni , seejärel koputage valikut

Sordi (Sordi).

5

Valige sortimisviis.

90

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

E-kirjade otsimine

1

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni . Seejärel otsige üles ikoon

E-post (E-

post) ja koputage seda.

2

Kui kasutate mitut meilikontot, lohistage kuva vasakut serva paremale ja valige

konto, mida soovite otsida. Kui soovite korraga kõiki meilikontosid otsida,

lohistage kuva vasakut serva paremale ja valige

Kombineeritud sisendkast

(Ühendatud sisendkaust).

3

Koputage ikooni .

4

Sisestage otsingutekst ja seejärel koputage klahvistikul ikooni .

5

Otsingutulemused kuvatakse kuupäeva järgi sorditud loendis. Koputage e-kirja,

mille soovite avada.

Ühe e-posti konto kõikide kaustade kuvamine

1

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni , seejärel otsige üles valik

E-post (E-

post) ja koputage seda.

2

Lohistage kuva vasakut serva paremale ja seejärel valige konto, mida soovite

vaadata.

3

Valige vaadatava konto jaotises käsk

Kuva kõik kaustad (Kuva kõik kaustad).

E-kirja kustutamine

Postkastis libistage kustutatav sõnum paremale.

E-kirja teisaldamine teise kausta

1

Postkastis libistage teisaldatav sõnum vasakule.

2

Koputage valikut

Teisalda ja valige kaust.