Sony Xperia Z3 - Kieliasetukset

background image

Kieliasetukset

Voit valita laitteen oletuskielen ja muuttaa sitä myöhemmin. Voit myös vaihtaa

tekstinsyötön kirjoituskielen. Katso

Näyttönäppäimistön mukauttaminen

sivulla 68.

Kielen vaihtaminen

1

Napauta Aloitusnäyttö-näytössä .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Kieli ja syöttötapa > Kieli.

3

Valitse vaihtoehto.

4

Napauta

OK.

Jos valitset väärän kielen etkä voi lukea valikkotekstejä, paikanna ja napauta . Valitse sitten

kohdan

vieressä oleva merkintä ja valitse avautuvan valikon ensimmäinen merkintä. Tämän

jälkeen voit valita haluamasi kielen.