Sony Xperia Z3 - Sähköpostiviestien lähettäminen ja vastaanottaminen

background image

Sähköpostiviestien lähettäminen ja vastaanottaminen

1

Kaikkien sähköpostitilien ja viimeisimpien kansioiden luettelon näyttäminen

2

Sähköpostiviestien hakeminen

3

Asetusten ja valintojen käyttäminen

4

Luettelo sähköpostiviesteistä

5

Sähköpostiviestin kirjoittaminen

Uusien sähköpostiviestien lataaminen

Kun sähköpostin Saapuneet-kansio on auki, pyyhkäise viestiluetteloa alaspäin.

Varmista ennen uusien sähköpostiviestien lataamista, että toimiva datayhteys on käytössä.

Lisätietoja datayhteyksin toiminnan varmistamisesta on kohdassa

Internet- ja MMS-asetukset

sivulla 45.

87

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Sähköpostiviestien lukeminen

1

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

2

Etsi

Sähköposti ja napauta sitä.

3

Jos käytät useita sähköpostitilejä, vedä näytön vasenta reunaa oikealle ja valitse

tili, jonka haluat tarkistaa. Jos haluat tarkistaa kaikki sähköpostitilit kerralla, vedä

näytön vasenta reunaa oikealle ja napauta sitten

Yhdistetty Saapuneet.

4

Selaa ylös- tai alaspäin sähköpostin Saapuneet-kansiossa ja napauta sähköpostia,

jonka haluat lukea.

Sähköpostiviestin luominen ja lähettäminen

1

Napauta kohdassa Aloitusnäyttö valintaa , etsi

Sähköposti ja napauta sitä.

2

Jos käytät useita sähköpostitilejä, vedä näytön vasenta reunaa oikealle ja valitse

tili, jolta haluat lähettää sähköpostiviestin.

3

Napauta ja kirjoita sitten vastaanottajan nimi tai sähköpostiosoite ja valitse

vähintään yksi vastaanottaja avattavasta luettelosta.

4

Kirjoita sähköpostin aihe ja viesti ja napauta sitten

Vastaaminen sähköpostiviestiin

1

Etsi sähköpostin Saapuneet-kansiosta viesti, johon haluat vastata, ja napauta

Vastaa tai Vastaa kaikille.

2

Kirjoita vastaus ja napauta .

Sähköpostiviestin lähettäminen edelleen

1

Etsi edelleen lähetettävä viesti sähköpostin Saapuneet-kansiosta, napauta sitä ja

napauta sitten

Välitä.

2

Kirjoita vastaanottajan nimi tai sähköpostiosoite ja valitse vähintään yksi

vastaanottaja avattavasta luettelosta.

3

Kirjoita viestin teksti ja napauta .

Sähköpostiviestin liitteen lukeminen

1

Paikanna sähköpostiviesti, joka sisältää liitteen, jonka haluat lukea, ja napauta sitä.

Liitteitä sisältävät sähköpostiviestit on merkitty tunnisteella .

2

Kun sähköpostiviesti on auennut, napauta

Lataa. Liitteen lataus käynnistyy.

3

Kun liite on ladattu, napauta

Näytä.

Lähettäjän sähköpostiosoitteen tallentaminen yhteystietoihin

1

Etsi sähköpostin Saapuneet-kansiosta haluamasi viesti ja napauta sitä.

2

Napauta lähettäjän nimeä ja napauta sitten

Lisää yhteyshenkilöihin > OK.

3

Valitse aiemmin luotu yhteystieto tai napauta

Luo uusi yhteystieto.

4

Muokkaa tarvittaessa yhteystiedon tietoja ja napauta

Tallenna.